За контакти:

Заявки за посещения и информация за пещера "Бачо Киро" можете да получите от Туристическо дружество "Бачо Киро": гр. Дряново, обл. Габровска, п.к. 5370 ул. "Стефан Стамболов" № 7 п.к. 14 Тел. 0676/ 7 -23-32; GSM 0887 080993 e-mail: bacho_kiro2@abv.bg